ev+ dan haberler

Ön bilgilendirme formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

SİPARİŞ-SÖZLEŞME ÖN BİLGİLENDİRMELERİ

 

www.evplus.com.tr   elektronik ticaret sitemize vermekte olduğunuz sipariş için Mesafeli Satış Sözleşmesinin SATICI tarafı Bi-Mes Ev Aksesuarları Ltd. Şti.’dir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ ŞÖYLEDİR:  (ADRES: Ihlamuryolu Albayrak Apt. 9/3 Nişantaşı-Şişli/ İSTANBUL, TEL: (0212) 232 13 42 FAKS: (0212) 231 49 33  E-POSTA: evplus@turk.net, ), (MERSİS NO:0169001086800010)

 

www.evplus.com.tr  Sitemizden sipariş konusu mal/hizmetlerin ("Ürün/Ürünler") alıcı tarafından (mobil cihazınızdaki uygulama üzerinden yapılanlar da dahil olmak üzere) satın alınması ve böylece sipariş-Sözleşme'nin yapılması ile ilgili teknik aşama adımlar, keza bilgi girişleri sırasındaki hataların belirlenmesine-düzeltilmesine ilişkin teknik araçlar buraya kadarki işlemler sırasında ilgili sayfalarda (karşınıza çıkan uyarı mesajları doğrultusunda işlem yapma imkanı verilerek) belirtilmiştir. www.evplus.com.tr adresinde siparişinizle ilgili bir bilgi (veri) girişinde hata söz konusu ise ilgili uyarı mesajı doğrultusunda işlem ile düzelterek devam edilebilmekte olup ödeme bilgilerinizi girerken oluşabilecek hataları aynı şekilde gidermeniz mümkündür. Ödeme

işleminin tamamlanmasından sonra farkettiğiniz bilgi girişi hatları için Müşteri Hizmetlerimiz ile (0212) 232 13 42 telefondan irtibata geçebilirsiniz.

 

Türkiye dışına ürün satışımız bulunmamaktadır. Teslimatı yapacak kargo firmasının bulunduğunuz yerde

şubesi olmadığı takdirde Ürün'ün bildireceğimiz yakın bir diğer şubesinden teslim alınması gerekmektedir.

Alıcı, Sözleşme'yi onayladığında, sipariş verdiği Ürün(ler)'in bu sayfada belirtilen bedeli ve masrafları

seçtiği ödeme yöntemi ile Satıcı tarafından tahsil olunur.

 

Alıcı’nın Ürün'ü teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin siparişten-Sözleşme'den cayma hakkı vardır.

                                                               

Ancak şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, kanunen cayma hakkı yoktur : Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler, Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler, Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler, Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler, Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler ve genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

 

Kanunen cayma hakkı olan hallerde, cayma süresi içinde mal, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı için meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği alıcı sorumlu olup bu sebeple Ürün'e ilişkin cayma hakkını kaybedebileceği gibi, ihtiyaren kabul ettiğimiz takdirde Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapmak hakkımız vardır. Cayma halinde ilgili Ürün'ün azami on (10) gün içerisinde yukarıdaki adresimize gönderilmesi zorunludur. Anlaşmalı kargo firmamız  (Tüketici'ye Ürün teslimatını yapmış veya bir başka yakın) şubesinden tarafımıza ücretsiz gönderilmesi mümkündür. Anlaşmalı Kargo’dan başka bir kargo firmasının seçilmesi halinde gönderim bedeli ALICI’ya aittir.

 

Cayma hususundaki açık bildirim yukarıdaki iletişim adreslerimize, mektup, elektronik posta, telefon gibi araçlar ile yapılabilir. Bu hakkın kullanılması halinde, anılan bildirimin yanısıra Ürün'ün tarafımıza gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının iadesi, faturası kurumlar adına düzenlenen Ürün iadelerinde iade faturası kesilmesi, ayrıca iade edilecek Ürün'lerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde (Alıcı’nın ticari veya mesleki amaçlarla hareket ettiği durumlarda) cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Tüketici cayma hakkını kaybeder. Yukarıdaki belirtilen gereklerin Tüketici tarafından süresinde ve usulunce yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün'ün teslim masrafları, Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Tüketici'ye iade edilir.

 

www.evplus.com.tr’de işlem güvenliği, bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve ticari elektronik iletişimler ile ilgili hususlarda Şirketimiz ve alıcı için geçerli cari kurallar-şartlar aşağıda bilginize sunulmuştur. Alıcı, dilediği her zaman bu konularda belirtilen iletişim araçları ile Şirketimize ulaşarak danışabilir.

Şirketimiz İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesidir, ITO'nun meslek ile ilgili davranış kurallarını edinebileceğiniz elektronik iletişim bilgileri de şöyledir: (www.ito.org.tr, Telefon: 444 0 486).

 

Yukarıda-aşağıda yer alan bilgilendirmeler ile Sözleşme'yi www.evplu.com.tr’ de onaylayarak kabulünüzden sonra tüm bunları sipariş teyidiniz ile birlikte belirttiğiniz e-posta (mail) adresinize göndereceğimizden cihazına kaydedip saklayarak her zaman erişebileceğiniz gibi, ilgili yasalar çerçevesinde ve azami üç yıl süre ile Şirketimiz nezdindeki sistemlerde muhafaza edileceklerdir.

 

DİĞER ÖN BİLGİLENDİRMELER

 

Bu Form'daki bilgiler ticari amaçla, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca aşağıda belirtilen Ürün/Hizmetler'in SATICI tarafından  ALICI'ya satılmasına ilişkin olarak verilmektedir.

 

SATICI:

Unvanı: ………………………

(Mersis No: …………..)

Adres: …………………………

…………………………………..

Telefon:

…………….(Müşteri Hizmetleri)

 

Fax: ………………….

E-Posta: ………………………………

Banka Hesabı:

………. Bankası ………………..Şube

Şube Kodu:……………..

 

Iban No: ………………………

 

ALICI (TÜKETİCİ):

Adı,Soyadı/ Ünvanı: ………………….

Adres:………………………..

Telefon: ………………………

E-Posta: ………………………..

 

SİPARİŞ-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYATI, ÖDEME VE TESLİMAT

KOŞULLARI

 

Ürünlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli/ Rengi, Brim Fiyat(lar)ı, Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve ALICI'nın bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Teslimatı yapacak kargo firmasının alıcının bulunduğu yerde şubesi bulunmadığı takdirde alıcının SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta alıcıya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır). Teslimat ile ilgili diğer kurallar aşağıda belirtilmiştir.

 

ÜRÜN BİRİM FİYAT

(TL) ADET TOPLAM

(TL)

………………….. TL

……………………….

Sipariş işlem ve gönderim-kargo ücretleri ……………..TL

 

SİPARİŞ ÖDEME TOPLAMI (KDV dahil) ……………..TL

 

Ödeme (Tahsilat) Bilgileri

Ödeme Şekli-Aracı: (Kredi Kartı / Kapıda Kredi Kartlı veya Nakit Tahsilat)

……………………………

 

Teslimat alıcıdan farklı bir kişiye yapılacak ise teslimat bilgileri:

Adı,Soyadı/

Unvanı:

…………………..

Adres:

………………………………

Cep Telefon: ………………….

E-Posta:…………………………………

Fatura Bilgileri:

Adı,Soyadı/

Unvanı: ……………………..

Adres:……………………..

Telefon: …………………

E-Posta: …………………….

 

 

Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI 'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak www.evplus.com.tr adresinde ilan edilen bilgiler ve e-mail adresine gönderilen ön bilgiler ve bilgilendirme formu içinde açıklanan süre içinde ALICI’ya, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. SATICI sattığı ürünleri KARGO firmaları aracılığı ile ALICI’lara göndermekte ve teslim ettirmektedir. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir.SATICI satış anında yürüttüğü ve www.evplus.com.tr adresinnde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını yada bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.

Kargo teslimatı anında ALICI' nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır

Bu hallerde ALICI' nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI' ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI' ya aittir.

ALICI, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

Fatura ve irsaliye kontrolü : Fatura ve irsaliye kargo kolisinin dışında, şeffaf yapışkanlı bir bant içinde gönderilmektedir. Fatura ve/veya irsaliyenin paketin üzerinde bulunmaması durumunda da kargo yetkilisine tutanak tutturarak sitede kayıtlı e-posta ya da telefonlarımız aracılığı ile bize ulaşmanız gerekmektedir. Bu durumda fatura ve/veya irsaliye aslı gibidir kaşesi vurulmuş şekilde posta yoluyla yollanacaktır.

Kargo ALICI’ya teslim edildiğinde kolide ezilme, deformasyon, ıslaklık ya da ürüne zarar verebilecek herhangi bir durum söz konusu ise, kargo görevlisi ile birlikte koliyi açarak ürünlerin durumu kontrol edilmelidir. Ürünlerde bir hasar görüldüğü durumda, ALICI ürünleri teslim almayıp kargo yetkilisinden tutanak tutmasını istemek zorundadır. Kargo kabul edilmemiş ve söz konusu tutanak da tutulmuş ise durum tutanağın alıcıda kalan kopyası ile birlikte en kısa sürede satıcıya sözleşmede belirtilen iletişim araçları kullanılarak derhal bildirilmelidir.

Kargonun kontrolu yapılmayıp, söz konusu tutanak tutulmaksızın ALICI tarafından kargodan teslim alınan ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir

ALICI tarafından kargodan tutanak tutturulmaksızın itirazsız teslim alınan ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

Özellikle, cam ürünlerde kırık, çatlak vb. şikayetler nedeni ile iade ve değişim taleplerinin dikkate alınabilmesi için ALICI kargodan ürünü teslim alırken mutlak surette paketi açıp kontrolünü yapmalı ve kırık, çizik, çatlak vb. sorunu olan ürünü kargodan teslim almayarak tutanak tutturmak suretiyle SATICI’ya iadesini sağlamalıdır. Aksi halde, kargodan teslim alınan üründeki kırık, çizik, çatlak vb. şikayetler dikkate alınmayacak, kargodan itirazsız teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilerek ALICI nezdinde gerçekleştiği kabul edilecek olan kırık, çizik, çatlak vb. şikayetler dikkate alınamayacaktır.

ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir.  Ürün bedeli herhangi bir nedenle SATICI' ya tamamen ödenmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir.

Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI' nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve herhülakarda saklıdır.

Özellikle belirtmek gerekir ki; ALICI'nın satış bedelini sahibi bulunduğuı kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşca sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI' nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir ve peşin satıştır.

Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI' yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

Sipariş iptallerinde Ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 14 (Ondört) gün içinde ALICI' ya iade edilir. İade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Bu tutarın Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.. SATICI olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle Sözleşme konusu Ürün/hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde ALICI' yi bilgilendirerek ve onun onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI 'nin internet ortamında onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

ALICI Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini Sözleşme'nin giriş kısmındaki SATICI ileşitim kanalları ile SATICI'ya bildirebilir.

ALICI, Cayma hakkını kullanmayı düşünüyor ise ürünü kullanmamalı ve faturayı da iade etmelidir.

Satıcı, malın tüketici ya da tüketicinin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. Tüketicinin, satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan satıcı sorumlu değildir.

ALICI, sisteme kaydederken vermiş olduğu email adresine gönderilen işbu ön bilgilendirme formu ve sözleşmeyi Kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. SATICI, cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi üç yıl boyunca saklayacaktır.

18 yaşından küçük kişiler ve kısıtlılar www.evplus.com.tr 'den alışveriş yapamaz.

Ürün'ün yasal azami süre olan 30 gün içinde alıcıya teslimi zamanında teslimdir. Normal satış/teslimat koşulları dışındaki olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı mevcut iletişim bilgilerinden ulaşarak haberdar eder. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebilir.

 

SATICI Sözleşme konusu Ürün'ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde alıcıyı açık biçimde ve aynı araçlardan biri ile bilgilendirerek sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı, söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.

 

GÜVENLİK, GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI, ELEKTRONİK TİCARET VE FİKRİ SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

Elektronik ticaret, internet sitesinde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi, kullanımı ve iletişimler vb. diğer hususlarda aşağıdaki kurallar geçerlidir.

SATICI, ALICI,tarafından www.evplus.com.tr web sitesine girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemleri sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde almıştır. Bununla birlikte, söz konusu bilgiler ALICI’nın kendi cihazından girildiğinden ALICI bilgilern korunması, ilgisiz kişilerin erişiminin önlenmesi için, virüs vb. zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil gerekli önlemleri almak zorundadır.

SATICI, www.evplus.com.tr adresine üyelik ve alışveriş sırasında ALICI’nın sisteme bildirmiş olduğu bilgileri kendisi, ilerideki iştirakleri, ortakları, halefleri ve bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler, kuruluşlar tarafından muhtelif ürün ve hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam, tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari, sosyal iletişimler için süresiz olarak veya öngördüğü süre ile kayda alabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklayabilir, gerekli gördüğü hallerde güncelleyebilir, kullanabilir ve sair suretlerle işleyebilir.ALICI, aksini işbu sözleşmede yer alan iletişim bilgilerini kullanarak yazılı olarak bildirmediği sürece kişisel olan olmayan, mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan, olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir. Bu veriler ayrıca kanunen gerekli durumlarda ilgili merci ve mahkemelere iletilebilir.

ALICI, SATICI’nın bu sözleşmede belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımını, işlenmelerini veya iletişimleri her zaman durdurabilir. ALICI’nın böyle bir talebi iletmesi halinde kişisel veri işlemleri veya iletişimler yasal azami süre içinde derhal durdurulur. ALICI, talep eder ise hukuken muhafazası gerekenler veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak şekilde anonim hale getirilir.

DİĞER BAZI HUSUSLAR

 

Sözleşme ve kanuna uygun caymalar dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde, Ürün bedelini ödediği araca uygun bir şekilde alıcıya iade edilir. Örneğin kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasında sonra alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, bu tür insiyatifi dışındaki nedenlerden kaynaklı olası gecikmeler için SATICI herhangi bir şekilde sorumlu değildir .(bankaların iadeyi alıcı hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir).

 

SATICI'nın alıcıya iade edilecek bedel için, Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme'nin SATICI' nın edimini ifa etmemesinden ötürü alıcı  tarafından feshedildiği hallere ilişkin alıcı kanuni hakları da mevcut ve geçerlidir.

 

Alıcı Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, yukarıda belirtilmiş iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde SATICI'ya bildirebilir. SATICI olarak alıcı müşterilerimizin haklı talep şikayetleri ile her türlü başvurularını karşılamaktan memnuniyet duyarız. Bu şekilde bir çözüme bağlanması mümkün olmadığı takdirde alıcı dilerse Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlar dahilinde kendisinin veya SATICI'nın yerleşim yerindeki (ikametgâhının bulunduğu yerdeki) İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri'ne ve sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.

 

Alıcı, onayı halinde Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasını oluşturacak işbu Ön Bilgilendirmeler ile, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat işlemleri ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dahil tüm hususlarda bilgilendirilmiş bulunmaktadır.

İş bu Sipariş-Sözleşme Ön Bilgilendirmelerindeki tüm açıklamalar ve bilgiler alıcının www.evplus.com.tr’de onayladığı an itibariyle geçerli olup kabulü halinde SATICI ve ALICI arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi ile birlikte bağlayıcı olarak uygulanır.

 

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) 48.nci Maddesi ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği mobil cihazındaki uygulama ile işlem yaptığı haller, telefonla sipariş ve internet dahil  uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle tüketiciler tarafından gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, tüketici sıfatı taşımayan alıcılar bakımından TKHK. hükümleri yerine Türk Ticaret kanunu ve Borçlar Kanunu’nun ilgili maddelerinin uygulanacağı sözleşme hükümleri aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 : TARAFLAR

SATICI

Unvanı                                    : Bimes Ev Aksesuarları Ltd. Şti.

Adres                                      : Akkavak Sokak, Ihlamur Yolu, Albayrak Apt. 9/3 Nişantaşı, İstanbul

Telefon                                   : 0212 232 13 42    

Fax                                          : 0212 231 49 33

E-posta                                   : info@evplus.com.tr

Satıcı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesidir, MERSİS NO : 0169001086800010’ dur.

ITO'nun meslek ile ilgili davranış kurallarını edinebileceğiniz elektronik iletişim bilgileri de şöyledir:
(www.ito.org.tr, Telefon: 444 0 486).

ALICI (TÜKETİCİ)

Adı,Soyadı veya Unvanı     :  Üyenin Adı

Adres                                     :  Üyenin Adresi                                                              

Telefon                                  :  Üyenin telefon numarası                               

Cep Telefonu                        : Üyenin Cep telefonu numarası

Fax                                          : Üyenin Fax numarası        

E-posta                                  : Üyenin e-posta adresi

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın www.evplus.com.tr, web sitesinden elektronik ortamda ALICI’ya satışını yaptığı, ya da (0212) 232 13 42 veya (0212) 232 17 58 no.lu telefon numaralarından aranarak verilen sipariş doğrultusunda aşağıda nitelikleri (cinsi veya türü,miktarı,marka/modeli, rengi vb.) ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

ALICI, Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, Satıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası,Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren, satıcının açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri, Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi, Sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, tüketicilere yüklenen ilave maliyet, Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri, Cayma hakkının  kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi, alıcının tüketici sıfatını taşımaması halinde, ticari veya mesleki amaçla satın aldığı ürünler için cayma hakkı baştaolmak üzere TKHK. dan kaynaklanan hakları kullanamayacağı, Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgileri gördüğünü, okuyup incelediğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünleri sipariş ettiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

www.evplus.com.tr sitesinden alışveriş yaparken tüketici tarafından onaylanan ve sisteme kayıtlı e-mail adresine gönderilen ön bilgiler ve SATICI’nın satış faturası işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. (Telefonla yapılan siparişlerde ürün ile birlikte gönderilen iş bu sözleşme ve ön bilgilendirme formu , iade formu ve fatura bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.)

MADDE 3 : SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN / SATIŞ FİYATI/ TESLİMAT BİLGİLERİ

Elektronik ortamda alınan ürün ya da ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka veya modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri ve kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir.

ÜRÜN BİRİM FİYAT

(TL) ADET TOPLAM

(TL)

………………….. TL

……………………….

Sipariş işlem ve gönderim-kargo ücretleri ……………..TL

 

SİPARİŞ ÖDEME TOPLAMI (KDV dahil) ……………..TL

 

Ödeme (Tahsilat) Bilgileri

Ödeme Şekli-Aracı: (Kredi Kartı / Kapıda Kredi Kartlı veya Nakit Tahsilat)

……………………………

 

 Teslimat alıcıdan farklı bir kişiye yapılacak ise teslimat bilgileri:

Adı,Soyadı/

Unvanı:

…………………..

Adres:

………………………………

Cep Telefon: ………………….

E-Posta:…………………………………

Fatura Bilgileri:

Adı,Soyadı/

Unvanı: ……………………..

Adres:……………………..

Telefon: …………………

E-Posta: …………………….

 

MADDE 4: .BİLGİ (VERİ) GİRİŞİ HATALARININ DÜZELTİLMESİ

 

www.evplus.com.tr adresinde siparişle ilgili bir bilgi (veri) girişinde hata söz konusu ise ilgili uyarı mesajı doğrultusunda işlem ile düzelterek devam edilebilmekte olup alıcı tarafından ödeme bilgileri girilirken oluşabilecek hataları aynı şekilde gidermek mümkündür. Ödeme işleminin tamamlanmasından sonra fark edilen bilgi girişi hataları için Müşteri Hizmetleri ile (0212) 232 13 42 telefondan irtibata geçilebilecektir.

MADDE 5: CAYMA HAKKI

SATICI, Tüketici sıfatını taşımak (Ticari veya mesleki amaçlarla hareket etmemek) koşulu ile ALICI'ya aşağıdaki taahhütte bulunmaktadır.

"Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin (ve cezai şart ödemeksizin) malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (Ondört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz."

Ancak ilgili hukuki düzenlemeler gereğince tüketicilerce alım yapılmış olsa dahi şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa bile, cayma hakkı bulunmamaktadır. Şöyle ki : Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler, Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler, Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler, Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler, Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler ve genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

Cayma hakkının kullanılması için belirtilen 14 ( Ondört) günlük süre içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. (Yazılı bildirim iadeli taahhütlü mektup, telgraf, evplus@turk.net adresine e-posta gibi bir sürekli veri taşıyıcısı-uzaktan ileşitim aracı ile de yapılabilir) Bu hakkın kullanılması halinde, anılan yazılı bildirimin yanısıra 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen Ürün'ün; Fatura ile birlikte ALICI’ya yollanmış olan iade formu doldurulmak suretiyle ve SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının iadesi gerekmektedir.

Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

Ayrıca, iade edilmesi gereken Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

ALICI'ya teslim edilmiş olan Ürün'ün SATICI'ya iadesi sırasında, fatura ile birlikte ALICI’ya yollanmış olan iade formu doldurulmak suretiyle, kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının da ürünle birlikte iadesinin gerekliliği bir kez daha hatırlatılarak; Faturası gerçek kişi tacir, sermaye şirketleri vb. adına düzenlenen sipariş iadelerinin ise ancak İADE FATURASI düzenlenerek yapılacağı bilgisi gerek internet sitemizde ilan edilmiş ve gerekse ön bilgilendirme formunda bilgisi verilmiştir. Bu durumda, iade faturası kesilmediği takdirde iade taleplerinin kabul edilmesi mümkün olmayacaktır.

Cayma hakkının kullanılması halinde, Tüketici-ALICI’nın ürünü iade edeceği adres SATICI’nın işbu sözleşmede belirtilen adresidir.

Ürünler SATICI tarafından ALICI’ya teslim edilmek üzere kargoya verildikten sonra cayma hakkı var olan Tüketici-ALICI’nın bu hakkını kullanmış olması halinde;

Sipariş henüz kargoya teslim edilmemişse, ALICI, siparişin iptalini siparişlerim bölümü üzerinden yapabilir, e-posta (evplus@turk.net) ile talebini iletebilir veya destek hattını (0212) 232 13 42 hafta içi çalışma saatleri içinde arayarak iletebilir.

Siparişin kargoya teslim edilmiş olması halinde ise; Fatura ile birlikte gönderilmiş olan iade formu doldurularak, faturanın bir nüshası ile birlikte İade Adresi : Bi-Mes Ev Aksesuarları Ltd. Şti. E-Ticaret Departmanı Akkavak Sokak, Ihlamur Yolu, No 9/3 Nişantaşı-İstanbul adresine Anlaşmalı Kargo ile ücretsiz olarak gönderilebilir. Ürünlerin, iade sürecinin sağlıklı olarak gerçekleştirebilmesi için gönderinin üzerine A4 Kağıtla İADE EDİLECEKTİR başlığı eklenebilir. Sürecin sağlıklı yürüyebilmesi adına Anlaşmalı Kargo firmasından sağlanabilecek Gönderi kodunu saklanmalıdır. İade edilecek ürünlerin düzgün olarak paketlendiğinden, kırılacak eşyalar bakımından “kırılacak eşya” uyarısının yapılmasına ve ayrı ayrı orijinal ambalajlarında olmasına dikkat edilmelidir. İadelerin içine durumu açıklayıcı bir not eklenmesi iade sürecinin hızlanması açısından faydalı olacaktır.

Yukarıda yazılı belgelerin ve Ürün'ün SATICI' ya bu şekilde ulaşmasını takip eden 14 (Ondört)  gün içinde Ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. İade işlemi ALICI’nın siparis sirasinda kullandigi kredi kartına iade sureti ile yapılır. İade tutarının Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder..

Cayma hakkı kullanılabilen Ürünlerde, yine mevzuat uyarınca, malda mutat kullanım dışında kullanımdan ötürü meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ya da genel olarak tüketicinin kusurundan kaynaklanan bir değer azalması söz konusu ise Tüketici'nin değerdeki bu azalmayı, iade imkânsızlığı var ise malın değerini (yukarıdaki satış fiyatını) SATICI'ya tazmin etmesi gerekir.

MADDE 6 : SÖZLEŞME SÜRESİ

Ürünün kargoya teslimi, siparişin verilip, ödemenin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde yapılacaktır. Satıcı, yasal 30 günlük süreyi geçirmeksizin malı teslim edecektir.

Herhangi bir nedenle ürün bedeli kredi kartindan tahsil edilemez ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

MADDE 7 : SÖZLEŞME TARİHİ

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu sözleşme ALICI’ya sisteme üye olurken bildirdiği e-mail adresine gönderilmek sureti ile ulaştırılmış olup , okuması için gerekli uyarılar yapılmış ve alıcı tarafından elektronik ortamda verilen onay ile kabul edilmiştir. Elektronik ortamda onay verilen tarih aynı zamanda sözleşmenin tarihidir. Telefonla verilen siparişlerde ise sözleşme ürün ile birlikte tüketiciye teslim edildiğinden ürünün teslim tarihi sözleşmenin tarihidir.

MADDE 8: GENEL HÜKÜMLER

1.ALICI, www.evplus.com.tr internet sitesinde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat/teslimat bedeli ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyid-onayları verdiğini kabul eder.

2. www.evplus.com.tr adresinde gosterilen urunlerin renk ve sayı alternatifleri SATICI’ nin elinde bulunan stok ile sinirlidir. ALICI’ nin sectigi urunun, renk ve sayı kombinasyonu bir baska kullanici tarafindan ALICI nin siparisinden once siparis edilmis olabilir. Siparisler SATICI’ ya yollanis sirasina gore degerlendirilecektir. Buna parallel olarak ALICI’ nin sectigi urunun renk ve sayı kombinasyonu SATICI’ nin stoklarinda bulunmayabilir. Boyle bir durumda ALICI alternatif urunleri secebilir veya ödeme yapmış ise iadesini talep edebilir.

3.Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI 'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak www.evplus.com.tr adresinde ilan edilen bilgiler ve e-mail adresine gönderilen ön bilgiler ve bilgilendirme formu içinde açıklanan süre içinde ALICI’ya, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. SATICI sattığı ürünleri KARGO firmaları aracılığı ile ALICI’lara göndermekte ve teslim ettirmektedir.

4. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir.SATICI satış anında yürüttüğü ve www.evplus.com.tr adresinnde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını yada bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.

5. Kargo teslimatı anında ALICI' nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır

Bu hallerde ALICI' nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI' ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

6. ALICI, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

Fatura ve irsaliye kontrolü : Fatura ve irsaliye kargo kolisinin dışında, şeffaf yapışkanlı bir bant içinde gönderilmektedir. Fatura ve/veya irsaliyenin paketin üzerinde bulunmaması durumunda da kargo yetkilisine tutanak tutturarak sitede kayıtlı e-posta ya da telefonlarımız aracılığı ile bize ulaşmanız gerekmektedir. Bu durumda fatura ve/veya irsaliye aslı gibidir kaşesi vurulmuş şekilde posta yoluyla yollanacaktır.

Kargo ALICI’ya teslim edildiğinde kolide ezilme, deformasyon, ıslaklık ya da ürüne zarar verebilecek herhangi bir durum söz konusu ise, kargo görevlisi ile birlikte koliyi açarak ürünlerin durumu kontrol edilmelidir. Ürünlerde bir hasar görüldüğü durumda, ALICI ürünleri teslim almayıp kargo yetkilisinden tutanak tutmasını istemek zorundadır. Kargo kabul edilmemiş ve söz konusu tutanak da tutulmuş ise durum tutanağın alıcıda kalan kopyası ile birlikte en kısa sürede satıcıya sözleşmede belirtilen iletişim araçları kullanılarak derhal bildirilmelidir.

Kargonun kontrolu yapılmayıp, söz konusu tutanak tutulmaksızın ALICI tarafından kargodan teslim alınan ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir

ALICI tarafından kargodan tutanak tutturulmaksızın itirazsız teslim alınan ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

Özellikle, cam ürünlerde kırık, çatlak vb. şikayetler nedeni ile iade ve değişim taleplerinin dikkate alınabilmesi için ALICI kargodan ürünü teslim alırken mutlak surette paketi açıp kontrolünü yapmalı ve kırık, çizik, çatlak vb. sorunu olan ürünü kargodan teslim almayarak tutanak tutturmak suretiyle SATICI’ya iadesini sağlamalıdır. Aksi halde, kargodan teslim alınan üründeki kırık, çizik, çatlak vb. şikayetler dikkate alınmayacak, kargodan itirazsız teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilerek ALICI nezdinde gerçekleştiği kabul edilecek olan kırık, çizik, çatlak vb. şikayetler dikkate alınamayacaktır.

7. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir.  Ürün bedeli herhangi bir nedenle SATICI' ya tamamen ödenmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir.

Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI' nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve herhülakarda saklıdır.

Özellikle belirtmek gerekir ki; ALICI'nın satış bedelini sahibi bulunduğuı kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşca sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI' nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir ve peşin satıştır.

8. Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI' yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

Sipariş iptallerinde Ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 14 (Ondört) gün içinde ALICI' ya iade edilir. İade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Bu tutarın Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.. SATICI olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle Sözleşme konusu Ürün/hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde ALICI' yi bilgilendirerek ve onun onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI 'nin internet ortamında onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

9. ALICI Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini Sözleşme'nin giriş kısmındaki SATICI ileşitim kanalları ile SATICI'ya bildirebilir.

10. ALICI tarafından ön bilgileri almasını ve internet ortamında  teyidini müteakiben onaylanan işbu Sözleşme, ilgili hükümler saklı kalmak üzere, tarafların Sözleşme'den doğan ödeme/teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana kadar yürürlüktedir. 

11. ALICI, Cayma hakkını kullanmayı düşünüyor ise ürünü kullanmamalı ve faturayı da iade etmelidir.

12. Satıcı, malın tüketici ya da tüketicinin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. Tüketicinin, satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan satıcı sorumlu değildir.

13.ALICI, sisteme kaydederken vermiş olduğu email adresine gönderilen ön bilgilendirme formu ve sözleşmeyi Kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. SATICI, cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi üç yıl boyunca saklayacaktır.

14. 18 yaşından küçük kişiler ve kısıtlılar www.evplus.com.tr 'den alışveriş yapamaz.

Madde 9 : GÜVENLİK, GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI, ELEKTRONİK TİCARET VE FİKRİ SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

Elektronik ticaret, internet sitesinde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi, kullanımı ve iletişimler vb. diğer hususlarda aşağıdaki kurallar geçerlidir.

1.SATICI, ALICI,tarafından www.evplus.com.tr web sitesine girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemleri sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde almıştır. Bununla birlikte, söz konusu bilgiler ALICI’nın kendi cihazından girildiğinden ALICI bilgilerin korunması, ilgisiz kişilerin erişiminin önlenmesi için, virüs vb. zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil gerekli önlemleri almak zorundadır.

2. SATICI, www.evplus.com.tr adresine üyelik ve alışveriş sırasında ALICI’nın sisteme bildirmiş olduğu bilgileri kendisi, ilerideki iştirakleri, ortakları, halefleri ve bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler, kuruluşlar tarafından muhtelif ürün ve hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam, tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari, sosyal iletişimler için süresiz olarak veya öngördüğü süre ile kayda alabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklayabilir, gerekli gördüğü hallerde güncelleyebilir, kullanabilir ve sair suretlerle işleyebilir.ALICI, aksini işbu sözleşmede yer alan iletişim bilgilerini kullanarak yazılı olarak bildirmediği sürece kişisel olan olmayan, mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan, olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir. Bu veriler ayrıca kanunen gerekli durumlarda ilgili merci ve mahkemelere iletilebilir.

3. ALICI, SATICI’nın bu sözleşmede belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımını, işlenmelerini veya iletişimleri her zaman durdurabilir. ALICI’nın böyle bir talebi iletmesi halinde kişisel veri işlemleri veya iletişimler yasal azami süre içinde derhal durdurulur. ALICI, talep eder ise hukuken muhafazası gerekenler veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak şekilde anonim hale getirilir.

Madde 10: DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur;

ALICI, aynı zamanda 6502 sayılı kanun hukumleri çerçevesinde tüketici sıfatını taşıyor ise; Dilerse sikâyet ve itirazları konusunda basvurularını 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereğince ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Tüketicilerin mal/hizmeti satın aldıgı veya ikametgâhının bulundugu yerdeki Tüketici  Hakem Heyetine, bu parasal sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemesine yapabilirler. Tüketici sıfatına haiz olmayan ALICI’lar bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal yollara müracaat söz konusu olacaktır.

Madde 11 : SÖZLEŞMENİN TEYİDİ

ALICI bu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri www.evplus.com.tr adresinde elektronik ortamda görmesinin ve teyidinin-kabulünün yanısıra sisteme kayıtlı olan elektronik postasına gönderildiğini, böylece tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-izin vererek ürünü sipariş ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.