ev+ dan haberler

Ön bilgilendirme formu - otomatik tamamlanan

SİPARİŞ-SÖZLEŞME ÖN BİLGİLENDİRMELERİ

 

www.evplus.com.tr   elektronik ticaret sitemize vermekte olduğunuz sipariş için Mesafeli Satış Sözleşmesinin SATICI tarafı Bi-Mes Ev Aksesuarları Ltd. Şti.’dir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ ŞÖYLEDİR:

[[satici_bilgileri]]

E-POSTA: evplus@turk.net

MERSİS NO: 0169001086800010

 

www.evplus.com.tr  Sitemizden sipariş konusu mal/hizmetlerin ("Ürün/Ürünler") alıcı tarafından (mobil cihazınızdaki uygulama üzerinden yapılanlar da dahil olmak üzere) satın alınması ve böylece sipariş-Sözleşme'nin yapılması ile ilgili teknik aşama adımlar, keza bilgi girişleri sırasındaki hataların belirlenmesine-düzeltilmesine ilişkin teknik araçlar buraya kadarki işlemler sırasında ilgili sayfalarda (karşınıza çıkan uyarı mesajları doğrultusunda işlem yapma imkanı verilerek) belirtilmiştir. www.evplus.com.tr adresinde siparişinizle ilgili bir bilgi (veri) girişinde hata söz konusu ise ilgili uyarı mesajı doğrultusunda işlem ile düzelterek devam edilebilmekte olup ödeme bilgilerinizi girerken oluşabilecek hataları aynı şekilde gidermeniz mümkündür. Ödeme

işleminin tamamlanmasından sonra farkettiğiniz bilgi girişi hatları için Müşteri Hizmetlerimiz ile (0212) 232 13 42 telefondan irtibata geçebilirsiniz.

 

Türkiye dışına ürün satışımız bulunmamaktadır. Teslimatı yapacak kargo firmasının bulunduğunuz yerde

şubesi olmadığı takdirde Ürün'ün bildireceğimiz yakın bir diğer şubesinden teslim alınması gerekmektedir.

Alıcı, Sözleşme'yi onayladığında, sipariş verdiği Ürün(ler)'in bu sayfada belirtilen bedeli ve masrafları

seçtiği ödeme yöntemi ile Satıcı tarafından tahsil olunur.

 

Alıcı’nın Ürün'ü teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin siparişten-Sözleşme'den cayma hakkı vardır.

                                                               

Ancak şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, kanunen cayma hakkı yoktur : Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler, Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler, Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler, Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler, Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler ve genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

 

Kanunen cayma hakkı olan hallerde, cayma süresi içinde mal, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı için meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği alıcı sorumlu olup bu sebeple Ürün'e ilişkin cayma hakkını kaybedebileceği gibi, ihtiyaren kabul ettiğimiz takdirde Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapmak hakkımız vardır. Cayma halinde ilgili Ürün'ün azami on (10) gün içerisinde yukarıdaki adresimize gönderilmesi zorunludur. Anlaşmalı kargo firmamız  (Tüketici'ye Ürün teslimatını yapmış veya bir başka yakın) şubesinden tarafımıza ücretsiz gönderilmesi mümkündür. Anlaşmalı Kargo’dan başka bir kargo firmasının seçilmesi halinde gönderim bedeli ALICI’ya aittir.

 

Cayma hususundaki açık bildirim yukarıdaki iletişim adreslerimize, mektup, elektronik posta, telefon gibi araçlar ile yapılabilir. Bu hakkın kullanılması halinde, anılan bildirimin yanısıra Ürün'ün tarafımıza gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının iadesi, faturası kurumlar adına düzenlenen Ürün iadelerinde iade faturası kesilmesi, ayrıca iade edilecek Ürün'lerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde (Alıcı’nın ticari veya mesleki amaçlarla hareket ettiği durumlarda) cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Tüketici cayma hakkını kaybeder. Yukarıdaki belirtilen gereklerin Tüketici tarafından süresinde ve usulunce yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün'ün teslim masrafları, Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Tüketici'ye iade edilir.

 

www.evplus.com.tr’de işlem güvenliği, bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve ticari elektronik iletişimler ile ilgili hususlarda Şirketimiz ve alıcı için geçerli cari kurallar-şartlar aşağıda bilginize sunulmuştur. Alıcı, dilediği her zaman bu konularda belirtilen iletişim araçları ile Şirketimize ulaşarak danışabilir.

Şirketimiz İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesidir, ITO'nun meslek ile ilgili davranış kurallarını edinebileceğiniz elektronik iletişim bilgileri de şöyledir: (www.ito.org.tr, Telefon: 444 0 486).

 

Yukarıda-aşağıda yer alan bilgilendirmeler ile Sözleşme'yi www.evplu.com.tr’ de onaylayarak kabulünüzden sonra tüm bunları sipariş teyidiniz ile birlikte belirttiğiniz e-posta (mail) adresinize göndereceğimizden cihazına kaydedip saklayarak her zaman erişebileceğiniz gibi, ilgili yasalar çerçevesinde ve azami üç yıl süre ile Şirketimiz nezdindeki sistemlerde muhafaza edileceklerdir.

 

DİĞER ÖN BİLGİLENDİRMELER

 

Bu Form'daki bilgiler ticari amaçla, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca aşağıda belirtilen Ürün/Hizmetler'in SATICI tarafından  ALICI'ya satılmasına ilişkin olarak verilmektedir.

 

SATICI:

[[satici_bilgileri]]

 

ALICI (TÜKETİCİ):

[[alici_bilgileri]]

 

SİPARİŞ-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYATI, ÖDEME VE TESLİMAT

KOŞULLARI

 

Ürünlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli/ Rengi, Brim Fiyat(lar)ı, Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve ALICI'nın bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Teslimatı yapacak kargo firmasının alıcının bulunduğu yerde şubesi bulunmadığı takdirde alıcının SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta alıcıya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır). Teslimat ile ilgili diğer kurallar aşağıda belirtilmiştir.

 

ÜRÜN BİRİM FİYAT

[[fiyat_tablosu]]

[[teslimat_bilgileri]]

Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI 'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak www.evplus.com.tr adresinde ilan edilen bilgiler ve e-mail adresine gönderilen ön bilgiler ve bilgilendirme formu içinde açıklanan süre içinde ALICI’ya, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. SATICI sattığı ürünleri KARGO firmaları aracılığı ile ALICI’lara göndermekte ve teslim ettirmektedir. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir.SATICI satış anında yürüttüğü ve www.evplus.com.tr adresinnde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını yada bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.

Kargo teslimatı anında ALICI' nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır

Bu hallerde ALICI' nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI' ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI' ya aittir.

ALICI, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

Fatura ve irsaliye kontrolü : Fatura ve irsaliye kargo kolisinin dışında, şeffaf yapışkanlı bir bant içinde gönderilmektedir. Fatura ve/veya irsaliyenin paketin üzerinde bulunmaması durumunda da kargo yetkilisine tutanak tutturarak sitede kayıtlı e-posta ya da telefonlarımız aracılığı ile bize ulaşmanız gerekmektedir. Bu durumda fatura ve/veya irsaliye aslı gibidir kaşesi vurulmuş şekilde posta yoluyla yollanacaktır.

Kargo ALICI’ya teslim edildiğinde kolide ezilme, deformasyon, ıslaklık ya da ürüne zarar verebilecek herhangi bir durum söz konusu ise, kargo görevlisi ile birlikte koliyi açarak ürünlerin durumu kontrol edilmelidir. Ürünlerde bir hasar görüldüğü durumda, ALICI ürünleri teslim almayıp kargo yetkilisinden tutanak tutmasını istemek zorundadır. Kargo kabul edilmemiş ve söz konusu tutanak da tutulmuş ise durum tutanağın alıcıda kalan kopyası ile birlikte en kısa sürede satıcıya sözleşmede belirtilen iletişim araçları kullanılarak derhal bildirilmelidir.

Kargonun kontrolu yapılmayıp, söz konusu tutanak tutulmaksızın ALICI tarafından kargodan teslim alınan ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir

ALICI tarafından kargodan tutanak tutturulmaksızın itirazsız teslim alınan ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

Özellikle, cam ürünlerde kırık, çatlak vb. şikayetler nedeni ile iade ve değişim taleplerinin dikkate alınabilmesi için ALICI kargodan ürünü teslim alırken mutlak surette paketi açıp kontrolünü yapmalı ve kırık, çizik, çatlak vb. sorunu olan ürünü kargodan teslim almayarak tutanak tutturmak suretiyle SATICI’ya iadesini sağlamalıdır. Aksi halde, kargodan teslim alınan üründeki kırık, çizik, çatlak vb. şikayetler dikkate alınmayacak, kargodan itirazsız teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilerek ALICI nezdinde gerçekleştiği kabul edilecek olan kırık, çizik, çatlak vb. şikayetler dikkate alınamayacaktır.

ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir.  Ürün bedeli herhangi bir nedenle SATICI' ya tamamen ödenmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir.

Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI' nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve herhülakarda saklıdır.

Özellikle belirtmek gerekir ki; ALICI'nın satış bedelini sahibi bulunduğuı kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşca sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI' nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir ve peşin satıştır.

Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI' yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

Sipariş iptallerinde Ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 14 (Ondört) gün içinde ALICI' ya iade edilir. İade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Bu tutarın Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.. SATICI olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle Sözleşme konusu Ürün/hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde ALICI' yi bilgilendirerek ve onun onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI 'nin internet ortamında onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

ALICI Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini Sözleşme'nin giriş kısmındaki SATICI ileşitim kanalları ile SATICI'ya bildirebilir.

ALICI, Cayma hakkını kullanmayı düşünüyor ise ürünü kullanmamalı ve faturayı da iade etmelidir.

Satıcı, malın tüketici ya da tüketicinin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. Tüketicinin, satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan satıcı sorumlu değildir.

ALICI, sisteme kaydederken vermiş olduğu email adresine gönderilen işbu ön bilgilendirme formu ve sözleşmeyi Kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. SATICI, cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi üç yıl boyunca saklayacaktır.

18 yaşından küçük kişiler ve kısıtlılar www.evplus.com.tr 'den alışveriş yapamaz.

Ürün'ün yasal azami süre olan 30 gün içinde alıcıya teslimi zamanında teslimdir. Normal satış/teslimat koşulları dışındaki olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı mevcut iletişim bilgilerinden ulaşarak haberdar eder. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebilir.

 

SATICI Sözleşme konusu Ürün'ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde alıcıyı açık biçimde ve aynı araçlardan biri ile bilgilendirerek sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı, söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.

 

GÜVENLİK, GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI, ELEKTRONİK TİCARET VE FİKRİ SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

Elektronik ticaret, internet sitesinde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi, kullanımı ve iletişimler vb. diğer hususlarda aşağıdaki kurallar geçerlidir.

SATICI, ALICI,tarafından www.evplus.com.tr web sitesine girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemleri sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde almıştır. Bununla birlikte, söz konusu bilgiler ALICI’nın kendi cihazından girildiğinden ALICI bilgilern korunması, ilgisiz kişilerin erişiminin önlenmesi için, virüs vb. zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil gerekli önlemleri almak zorundadır.

SATICI, www.evplus.com.tr adresine üyelik ve alışveriş sırasında ALICI’nın sisteme bildirmiş olduğu bilgileri kendisi, ilerideki iştirakleri, ortakları, halefleri ve bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler, kuruluşlar tarafından muhtelif ürün ve hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam, tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari, sosyal iletişimler için süresiz olarak veya öngördüğü süre ile kayda alabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklayabilir, gerekli gördüğü hallerde güncelleyebilir, kullanabilir ve sair suretlerle işleyebilir.ALICI, aksini işbu sözleşmede yer alan iletişim bilgilerini kullanarak yazılı olarak bildirmediği sürece kişisel olan olmayan, mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan, olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir. Bu veriler ayrıca kanunen gerekli durumlarda ilgili merci ve mahkemelere iletilebilir.

ALICI, SATICI’nın bu sözleşmede belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımını, işlenmelerini veya iletişimleri her zaman durdurabilir. ALICI’nın böyle bir talebi iletmesi halinde kişisel veri işlemleri veya iletişimler yasal azami süre içinde derhal durdurulur. ALICI, talep eder ise hukuken muhafazası gerekenler veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak şekilde anonim hale getirilir.

DİĞER BAZI HUSUSLAR

 

Sözleşme ve kanuna uygun caymalar dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde, Ürün bedelini ödediği araca uygun bir şekilde alıcıya iade edilir. Örneğin kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasında sonra alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, bu tür insiyatifi dışındaki nedenlerden kaynaklı olası gecikmeler için SATICI herhangi bir şekilde sorumlu değildir .(bankaların iadeyi alıcı hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir).

 

SATICI'nın alıcıya iade edilecek bedel için, Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme'nin SATICI' nın edimini ifa etmemesinden ötürü alıcı  tarafından feshedildiği hallere ilişkin alıcı kanuni hakları da mevcut ve geçerlidir.

 

Alıcı Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, yukarıda belirtilmiş iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde SATICI'ya bildirebilir. SATICI olarak alıcı müşterilerimizin haklı talep şikayetleri ile her türlü başvurularını karşılamaktan memnuniyet duyarız. Bu şekilde bir çözüme bağlanması mümkün olmadığı takdirde alıcı dilerse Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlar dahilinde kendisinin veya SATICI'nın yerleşim yerindeki (ikametgâhının bulunduğu yerdeki) İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri'ne ve sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.

 

Alıcı, onayı halinde Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasını oluşturacak işbu Ön Bilgilendirmeler ile, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat işlemleri ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dahil tüm hususlarda bilgilendirilmiş bulunmaktadır.

İş bu Sipariş-Sözleşme Ön Bilgilendirmelerindeki tüm açıklamalar ve bilgiler alıcının www.evplus.com.tr’de onayladığı an itibariyle geçerli olup kabulü halinde SATICI ve ALICI arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi ile birlikte bağlayıcı olarak uygulanır.